Praktik information

Den Frie Børnehave er en praktik institution både for PA - elever og Pædagogstuderende.

Vi har fortrinsvis studerende fra Slagelse og Roskilde.

De studerende som vælger Den Frie Børnehave for mulighed for at blive en del af hele huset, samtidig med at man er tilknyttet en  vejleder og en hjemmegruppe.

Børnehaven er funktionsopdelt og dagen er fuld af forskellige aktiviteter - både planlagte og spontane - i køkkenet eller på paletten. Vi igangsætter og deltager i forskellige lege eller spil, synger eller læser med en lille gruppe børn. Der er rig mulighed for at udleve nye eller kendte kompetencer. 

Praktikbeskrivelse

 

Virksomhedsplan

Som inspiration og forberedelse har vi virksomhedsplanen med læreplanstemaer, en Velkomstfolder, som alle forældre får, når de starter og en Velkomstforlder til nye medarbejder, som fortæller om, hvordan huset er indrettet, sikkerhedsregler, rammerne for dagen og huset m.m.

Og så står vi selvfølgelig til rådighed for, hvad du ellers gerne vil vide noget om.

Virksomhedsplan