Fælles

Børn, personale og forældre kender alle hinanden og er fælles om rigtig mange oplevelser. Huset er ikke stueopdelt, men hvert barn hører til en hjemmegruppe, hvor de øvrige børn i gruppen er indenfor samme aldersgruppe eller har brug for de samme udfordringer.

Børnene starter i en hjemmegruppen "Krabberne", hvor der er tilknyttet 2 faste voksne. Når børnene har været i børnehaven ca. et år, så rykker barnet videre til "Delfinerne", som også har 2 voksne rilknyttet. Det sidste år i børnehaven tilknyttes barnet  "Ørnene" - den gruppe, som arbejder på at gøre barnet flyveklar.

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag har vi hjemmegrupper om formiddagen.  Om morgenen og efter middag er børnene sammen på kryds og tværs af hjemmegrupperne, hvor de vælger, hvor de vil være ud fra aktiviteter eller / og hvem de gerne vil være sammen med. De dage, hvor vi har fælles aktiviteter såsom fredage, ved fester, aktiviteter i julemåneden, er børnene samllet til fællessamlinger, og ved planlagte aktiviteter sammen med børn på tværs af hjemmegrupperne. I disse sammenhænge sikre vi altid at det enkelte barn føler sig tryg i de nye rammer, både ved at forberede barnet og ved at den voksne er opmærksom på barnets trivsel.  

Vi lægger vægt på, at det enkelte barn både føler sig som en del af det store fællesskab (hele børnehaven) og de små fællesskaber (hjemmegruppen og andre grupper, hvor barnet har relationer eller interesse fælleskaber)

Krabberne

Krabberne er den hjemmegruppe som nye børn starter i. (børn fra 2 år og 10 måneder) og det enkelte barn er tilknyttet gruppen i ca. et år. Hjemmegruppen samles på stuen ved siden af køkkenet mellem 9.30 og ca. kl. 12.00. Hjemmegruppetiden starter med en samling og slutter med spisning.

Som de øvrige hjemmgrupper har gruppen en fast turdag, hvor turens længde, indhold og "sværhedsgrad" tilpasses børnene. I hjemmegruppetiden deles børnene oftest op i mindre grupper og ikke alle børn er med i samme aktiviteter. 

Barnets mappe startes op og følger barnets i børnehavetiden. Følg med - børnene vil med glæde vise den frem

De voksne som er tilknyttet Krabberne hedder Pia, Anne og Heidi.

Herudover er stuen altid åben morgen og aften, hvor der er rig mulighed for at lege rollelege, med biler og dyr samt spille spil, tegne og bygge med byggeklodser (lego og træklodser). Det giver de nye børn mulighed for at føle sig hjemme her, før de bevæger sig ud i den større verden.

Delfinerne

Delfinerne er hjemmegruppen for børn der er kendt med børnehaven og er klar til at udforske verden med lidt store udfordringer end i Krabbegruppen.. (Beskrivelsen af de klare mål for den enkelte hjemmegruppe er beskrevet i læreplanerne). Delfinerne er mellemgruppen, hvor børnene prøver krafter - hvad kan jeg egentlig klare og legerelationer / fællesskaber bliver tydelige.  Delfinerne samles på Paletten.

Hjemmegruppetiden er mellem 9.30 og ca. kl. 12, hvor der startes med en samling og slutter med at spise sammen. Gruppen arbejder ofte i smågrupper, nogen gange med forskellige aktiviteter, men med samme tema.

Den faste turdag strækker sig oftest udover kl. 12 (til ca. kl. 14.00), da de nu kan klare længere ture og klar til at komme nye og udfordrende steder og oftest med relation til teamet de arbejder med.

Se en gang i mellem i Barnets mappe - den vil børnene med glæde vise frem.

De voksne som er tilknyttet delfinerne er Rasmus og Michele

Ørnene

Ørnene er den hjemmegruppe, hvor børnene bliver gjort flyveklare. Gruppen holder til i værkstedet og "puderummet" (i ryddet tilstand) i hjemmegruppetiden.
Vi vil helst, at de børn som skal i Ørnegruppen flytter fra Delfinerne i august måned. Ørnene tager på koloni i september for at ryste gruppen sammen, få fælles oplevelser at bygge videre på hen over året og som en start på det fantasiske arbejde, der skal til for at gøre børnene robuste både personligt og socialt.

Hen over året sættes der krav til børnene, som viser, hvad det enkelte barn skal arbejde konstruktivt med både i børnehaven og hjemme og som samtidig gør dem klar til livet udenfor børnehaven.

De sidste måneder  (maj og juni) inden skolestart er Ørnene udflyttergruppe (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) og det betyder, at de får stor erfaring med trafik, at færdes selvstændigt uden der er hegn omkring og at få rigtig mange indtryk og oplevelser, som giver dem stor indsigt og styrker de kreative sanser og evner på rigtig mange områder.

Signe, Berit og en studrende er tilknyttet som Ørnevoksne.