Fællesskab

Vores grundlæggende tilgang og intentioner:

 • Vores børn oplever, at de hører til.
  • De voksne støtter det enkelte barn i at kende sig selv og kende sig selv i samspil med andre.
 • Leg har høj status og er med til at bygge børnenes relationer med hinanden.
  • Vi er opmærksomme på hvornår vi styre, hvornår vi støtter og vejleder og hvornår vi giver slip. Barnets stemme har en afgørende betydning
 • Barnet skal have de bedste forudsætninger.
  • Vi er opmærksomme på ,at børn er forskellige og har forskellige behov. Vi giver pladsen og rummet til dannelse af venskaber og relationer. Barnets erfaringer tidligt i livet, har en afgørende bestydning for dannelse af nye relationer senere i livet.
 • Barnets tilknytning styrkes gennem små fællesskaber og det store fællesskab
  • I hverdagen har vi øje for, hvad tilknytning og fællesskaber betyder og understøtter de enkelte fællesskaber gennem vejledning, guidning, aktiviteter og bevidst indretning af de fysiske rammer.
 • Vi involverer forældrene
  • De voksne kender hinanden og vil igennem mødet med hinanden opbygge de bedste forudsætninger og aftale de bedste retningslinjer for, hvordan vi taler med - og om hianden, leger på tværs og - i fællesskab løser de udfordringer som opstår.

Kunst og kreativitet

Det er vigtigt for os at give børnene forskellige perspektiver på den kunst og kultur, som vi er omgivet af. Børnene arbejder med egen og andres kunst, tilgang og udtryksformer. Vi skaber rammen, hvor børnene kan få oplevelsen af hvem de er - give følelsen af selvværd og det de kan - give tilliden til, at deres bidrag bliver værdsat. Børnenes kreativitet / fantasi skabes, udvikles og fremmes ved at vi på flere forskellige måder giver og viser forskellige muligheder.  

Udeliv

Vi lægger stor vægt på at børnene får mulighed for at komme ud hver dag. Udelivet nyder vi både på vores legeplads med masser af små rum, på de udenomsarealer, som er tæt på børnehaven og ofte i naturen (skoven, ved søer og strand), hvor børnene får mulighed for at mærke og udforske naturen. Hver gruppe har en fast turdag om ugen, hvor der tages på mange forskellige ture - alt efter temaer, børnenes alder og hvad der er mest givende for børnene.

Vi er bevidste om vores miljø og har vores viden og holdninger med, som en del af det pædagogiske arbejde. Det er vigtigt, at børnene får en indsigt i, hvad vi selv og sammen kan gøre for en bedre verden - (som børnene har mulighed for at forstå).   

Sang, musik og bevægelse

Vi lægger vægt på den fysiske udfoldelse, at vi bruger stemmen og udvikler vores rytmiske evner. Det gør vi både i den styrende leg, hvor de voksne guider/ vejleder  og ved at have legeredskaber, som styrker børnenes udvikling og indbyder til spændende aktiviteter. Legen er en af de vigtigste aktiviteter, som bl.a. udvikler børnenes personlige og sociale kompetencer og det er vores væsentligste opgave at give rum til de forskellige legeformer.

Sang og musik oftest med bevægelse, er en af de væsentligste daglige aktiviteter, når alle hjemmegrupperne har samling eller når sangbogen tages frem om eftermiddagen. Flere af vores medarbejdere bruger samtidig Mindfullnes for børn, som en del af sang, musik og bevægelse og  det giver børnene en særlig bevidsthed om egen krop - og glæden ved roen, opmærksomheden og være sammen om en fælles oplevelse. 

 

Koloni

Som en væsentlig del af Ørnenes aktiviteter - den hjemmegruppe med de ældste børn, som til august skal flyve fra reden - tager de på 4 dages koloni om efteråret, som start på deres sidste år.

Efter sommerferien hvor Ørnegruppen samles, starter den grunddige forberedelse af kolonien med forskellige aktiviteter  i samarbejde med både børn og forældre. Børnene glæder sig og det er en oplevelse, som de ser meget frem til.  Denne aktivitet er en tradition, som vi ønsker at bevare - både fordi den giver rigtig mange gode, sjove og fantastiske oplevelser sammen og fordi børnene på den måde for afprøvet at være sammen med sin hjemmegruppe på "udebane", får rig mulighed for at danne venskaber og så sker der - for mange børn, en  rigtig god modningsproces med kendte voksne og i trygge rammer. 

Traditioner og fester

Vores gode traditioner er med til at skabe vores kultur - både med og uden familien. De tilbagevendende fester og aktiviteter giver fælles oplevelser og et sammenhold i hverdagen - det er guld værd.

Vi vægter og oplever stor opbakning, som bl.a. består af arbejdsdage, fester, kaffeeftermiddage, udflugter, månedsfester, bedsteforældredag, aften hygge med børnene og mange andre arrangementer, som vi kan se kan gøre en forskel. Vi er rollemodeller og vores traditioner er med til at skabe børnenes identitet - derfor er vores menneskesyn og måden vi kommunikere på - væsentlige fokuspunkter.

Forældre inddragelse og samarbejde er et vigtigt element i vores fælles aktiviteter og vores grundlag generelt - vi skal alle opleve, at vi er en del af børnehaven, både som børn, forældre og medarbejder.  

Tryk her for at se mere om vores arrangementer