Hvad står vi for?

Vi er en flok engagerede medarbejdere . vi vil børnene og vi er her for børnene ( og børnenes familier) Alle skal føle sig velkomne og opleve at høre til og føle sig respekteret. Vores grundlag kan vi bedst beskrive som nærværende, trygt og omsorgsfuldt - den bedste forudsætning for , at vores børn trives, har de bedste muligheder for at udvikle sig, give udtryk for sine følelser og udfolde sig kreativt. Vi vil fællesskbet, skabe gode rammer for nysgerrighed og fantasi - det skaber glade og engagerede børn og voksne. 

En lille børnehave med stor sjæl og charme  - og et trygt og hjemligt miljø

 • Vi sætter rammen - lægger vægt på traditioner og fællesskab
 • Vi hjælper og passer på hinanden og vores forskelligheder
 • Vi leger sammen - både børn og voksne
 • Vi tager på mange ture - uanset vejr og vind
 • Vi arbejder med kunst og kultur - på den sjove måde
 • Vi holder fælles fødselsdagsfester en gang om måneden
 • Vi skaber gode lege i mange små rum - både ude og inde
 • Vi skaber plads til fordybelse i vores hverdag
 • Vi udfolder os både fysisk og kreativt og bruger musikken, sproget og naturen i hverdagen
 • Vi tager på koloni med de ældste børn
 • Vi har plads til alle ....

"Den lille kreative med det store fællesskab"

I Den Frie Børnehave er disse ord fundamentet for børnehavens virke. Vi vil fællesskabet, da oplevelsen af at føle sig respekteret, at gøre noget -  bruge sin fantasi og kreativitet sammen med andre, giver fællesoplevelser og en følelse af at høre til. Vi sikrer samtidigt, at børnene bevarer nysgerrigheden og glæden ved at udforske / fordybe sig - en understøttelse af det enkelte barns mulighed for livslang læring.

Vi tror på, at vores lille hus kan være med til give de bedste forudsætninger for en god start på livet. Det er vores enestående mulighed og den vil vi ikke lade gå fra os.

"Den lille kreative i det store fællesskab" kræver derfor opmærksomhed og vi ønsker derfor fortsat at udvikle vores børnehave. Der gør vi både gennem børnenes selvevaluering, vores vurdering af børnenes trivsel, forældrenes tilbagemeldinger og gennem personalets trivsel, selvevaluering og kompetenceudvikling.

 

 

    

Virksomhedsplan

Virksomhedsplanen indeholder samlet Den Frie Børnehaves visopner, grundlag og plan. Herudover er læreplanerne med som bilag og indeholder bl.a. målene indenfor de 6 læreplanstemaer for hver af de 3 hjemmegrupper.

Når nye børn eller voksne starter i børnehaven får alle udleveret en velkomstfolder, som er lidt kortere og som beskriver de praktiske informationer. Spørg endelig efter den, hvis du er interesseret i at vide mere.

Virksomhedsplan